Lyssnade på radio. En man som deltog i protester mot att träd skulle fällas för ett motorvägsbygge genom Bohuslän 1987, och som numera arbetar på handelskammaren i Göteborg och sade sig vara vän av “utveckling”, berättade: “Det var något religiöst över det. Det spelade ingen roll vilka fakta som presenterades för dem (trädkramarna) – de fortsatte att hävda att träden behövde få stå kvar”. Ja, tänk – jag känner så väl igen det! Fast tvärtom. Efter att i trettio år ha presenterat fakta om natur, kulturmiljö, klimat, hälsa, människors grundläggande behov, risker för erosion, översvämning, skred, föroreningar och buller, etc etc för exploatörer och vänner av så kallad utveckling – de fortsätter hävda – “ja, ja det kan hända att det är så, men nu behöver vi ändå bygga där, för att kunna fortsätta utvecklas. Folk vill det, Anna! Du är väl inte emot tillväxt?”
Så – är det alltså fråga om religion? Fakta ställd mot tro på ömse sidor om människans utveckling och tillväxt. Aldrig någonsin kan någon få rätt.

#tillväxt #utveckling #samhällsutveckling #detendarätta