Livet går i sexårscykler, åtminstone enligt EU:s vattenlagstiftning. En ny cykel har börjat i år, med nya beslut för vår förvaltning av sjöar, vattendrag och grundvatten.

En gång om året ska alla kommuner rapportera till staten hur de har jobbat mot en god vattenkvalitet, och i år är det på min lott att skicka in rapporten från Kristianstads kommun. I en stor kommun är det flera nyckelpersoner som sitter på kunskapen, så jag har fått jaga runt i rådhuset och intervjua så många som möjligt. På bilden ser ni två av mina offer, Emilia Larsson och Anna Bryllert, som bland annat jobbar med förorenade områden och grundvattenskydd.

Alla dessa rapporter, är de till någon nytta? Precis som med alla dessa bloggar, varav denna är en… Ja, bloggar är ju frivilliga att läsa, men rapporterna om förvaltning av en god vattenkvalité – tja, de måste läsas av någon annan tjänsteman, i en annan byggnad, och så kokas de ned till en ny rapport, som en tredje person ska läsa. Eller?

Medan alla vi flitiga myror springer fram och tillbaka så kanske vi ändå lär oss något, och sprider nya dofter och spår, för fler myror att följa? I det goda mötet mellan människor finns det alltid en möjlighet att växa, och inspireras – till exempel till en ständigt bättre vattenförvaltning!

Länge leve rapportmakarna!

#vattenförvaltning #vattenmyndigheterna #kristianstadskommun