Nu går det fort, och efter att ha tackat nej till att bli miljöchef i Värnamo, och ja till att biträda kommunekologen i Kristianstad, har jag snart avslutat två veckor som kommunanställd igen – fast bara delvis! Jag tror det kallas för “kombo”, när man är anställd både av sig själv och någon annan.

Jag har redan fått flera ärenden i mitt nya uppdrag, men den gångna veckan har jag ägnat många timmar åt en mycket noggrann rapport om Gyetorpskärret, på gränsen mellan Bromölla och Kristianstads kommuner. Författare är Nils-Otto Nilsson.

Området är hem för många rara växt- och djurarter. En av dem är dysterfrölöparen, Harpalus melancholicus, som fick sitt vemodiga namn redan 1829. Det är en liten jordlöpare, som är hotad till sin existens, sårbar (VU) enligt Rödlistan 2015. Den har en jämnbrett oval, något tillplattad kroppsform, kan lätt förväxlas med andra och tillbringar dagen nedgrävd i sanden.

Jag känner mig så nära den lilla skalbaggen, kanske är jag en av dem som lätt kan förväxlas med en melankolisk dysterfrölöpare? I så fall är jag hedrad.

Dysterfrölöparen har inte fått välja sitt namn, och vet antagligen inte om att den lever sitt liv på en skör tråd. Jag tror att den tar en sak i taget.

Jag har inte heller fått välja allt det, som nu har blivit mitt liv. Jag är oval, tillplattad, lätt att förväxla och nedgrävd. Men jag är också formbar, tar plats, unik och ljus. Framförallt är jag priviligierad som får arbeta med att lära känna och berätta om underbara varelser, som vår vän dysterfrölöparen! Länge leve den och alla andra som är hotade, sårbara och melankoliska!

#dysterfrölöpare #harpalusmelancholicus