Blog Image

In My Mango Tree Blog

In My Mango Tree

Håll koll på:

In My Mango Tree Shop
In My Mango Tree Consulting

Nåt nytt i skogsbruket?

Consulting Posted on 2018-10-22 17:54:19

På min väg hem cyklade jag förbi männen som besprutade de nyss planterade granarna. De små plantorna stod i täta räta rader.

Tidigare växte där en blandskog, som hade stått sig fint genom alla stormar. Säkert berodde det åtminstone delvis på mångfalden, i barr och löv, sort och ålder.

Blandskogen kalhöggs. Timmer plockades ut. Grenar, ris, stubbar och annat som skulle ha blivit mull tillbaka kördes bort. Marken bereddes. Olika maskiner behövdes för de olika sysslorna. Marken blev hård. Diken grävdes eller rensades. Vattnet försvann.

Allt eftersom de små granplantorna nu växer kommer andra träd och växter som kan hota dem att tas bort. Så småningom har de vuxit sig så täta att knappt intet annat liv kan finnas under dem.

Då har färden från mångfald till enfald fullbordats.

För mig låter det som en skildring från 1960-talet. En beskrivning av det “moderna” skogsbruket, som blev det enda rätta då. Jag är av samma ålder. Min kamp mot enfalden i min inre skog har pågått hela livet. Jag sticker ut hakan och påstår att jag har kommit längre i min utveckling än det jämnåriga skogsbruket.

Granen var en favorit att plantera på 1960-talet, och den är lika populär idag. Bland annat för att älgen inte vill äta den. När de små granplantorna har blivit stora har antagligen älgen lämnat södra Sverige, och jag har lämnat detta livet. Då hoppas jag att det finns några unga människor som vill pröva något nytt. Eller kanske något gammalt – som mångfald? Kanske rentav en blandskog? Tack för ordet!

#nåtnyttiskogen #moderntskogsbruk #blandskog #mångfaldiskogenAlfågeln består

Consulting Posted on 2017-11-03 12:51:01

Så roligt uppdrag!

Marint naturreservat över Kiviksbredan i Hanöbukten, och den som grubblar över de rätta föreskrifterna är jag. Bland annat så övervintrar alfågeln på den stora utsjöbanken cirka 8 kilometer utanför Kristianstads kommuns kustlinje.

Alfågeln har haft ett särskilt rum i mitt hjärta sedan jag som nittonåring tillbringade en sommar på Svalbard. Solen sken och alfågeln ropade dygnet runt, och jag lyssnade!
Den sommaren blev jag även uppvaktad av en hel hoper vilda norrmän, som bodde i forskarbyn i Ny Ålesund. Så här tusen år senare kan jag konstatera att norrmännen förgått men alfåglarna bestått, åtminstone när det gäller mitt hjärtas affärer.

För att inte någon ska tycka att jag far med förtal vill jag som belägg anföra att de “vilda norrmännen” en lördagsafton hivade ett fullt fungerande piano i Ishavet, bara för skojs skull. Lika tokigt var det väl att överhuvudtaget frakta upp ett pianot till de nordliga breddgraderna.

Jag kan också berätta att en övervintrande population av alfågel klassas som starkt hotad, och därav behovet av att skydda Kiviksbredan.

#alfågel #clangulahyemalis #svalbard #nyålesund #kiviksbredanUtveckling som religion

Consulting Posted on 2017-10-15 11:23:52

Lyssnade på radio. En man som deltog i protester mot att träd skulle fällas för ett motorvägsbygge genom Bohuslän 1987, och som numera arbetar på handelskammaren i Göteborg och sade sig vara vän av “utveckling”, berättade: “Det var något religiöst över det. Det spelade ingen roll vilka fakta som presenterades för dem (trädkramarna) – de fortsatte att hävda att träden behövde få stå kvar”. Ja, tänk – jag känner så väl igen det! Fast tvärtom. Efter att i trettio år ha presenterat fakta om natur, kulturmiljö, klimat, hälsa, människors grundläggande behov, risker för erosion, översvämning, skred, föroreningar och buller, etc etc för exploatörer och vänner av så kallad utveckling – de fortsätter hävda – “ja, ja det kan hända att det är så, men nu behöver vi ändå bygga där, för att kunna fortsätta utvecklas. Folk vill det, Anna! Du är väl inte emot tillväxt?”
Så – är det alltså fråga om religion? Fakta ställd mot tro på ömse sidor om människans utveckling och tillväxt. Aldrig någonsin kan någon få rätt.

#tillväxt #utveckling #samhällsutveckling #detendarättaAtt hålla sin breda käft

Consulting Posted on 2017-07-16 18:49:06

Jag har med ett visst intresse följt reaktionerna på Malena Ernmans beslut att inte flyga. På Kristianstadsbladets ledarsida protesterade en kvinna, minns ej namnet, eftersom det ändå var viktigare, ansåg hon, att vi människor fick träffas och ha utbyte än att försöka minska sin klimatpåverkan genom att stanna hemma, eller åtminstone inte resa med flyg.

När Malena själv dök upp på Facebook läste jag hennes inlägg, men fastnade framförallt för några kommentarer. Det var många kloka människor som skrev och någon påpekade att massutrotningen av arter var ett minst lika stort problem som klimathotet.

Plötsligt dök emellertid detta upp: “Du ska bara hålla din breda käft, Malena!”. Trots att det var så sorgligt såg det faktiskt lustigt ut, bland alla visdomsord. Och sedan blev det ännu mer intressant att läsa alla modiga och rättrådiga människor som tog sig tid att tålmodigt svara “trollet”, även om någon också varnade för att “mata trollet”. Trollet trasslade in sig alltmer, och någon svarade med “GÄSP”, men de flesta försökte faktiskt hjälpa den förlorade själen att inte tappa ansiktet fullständigt och komma rätt på fötterna. Till ingen nytta, åtminstone inte i den stunden. Men de goda orden kan säkert hjälpa trollet senare i livet, när han liksom vi alla, ska göra upp räkenskaperna.

Det är inte synd om troll, och till skillnad från alla utrotade djur så har vi människor en fri vilja. Vi kan i varje stund välja vad vi ska säga, göra och tänka.

Men jag tycker i alla fall synd om den som inte kan komma på nåt bättre att säga än “håll din breda käft” till offentligheten. Så mycket den människan går miste om. Och jag beundrar storligen all er som inte är tysta utan som orkar försvara det goda – om och om och om igen! Heder åt er!Hur ser det ut på botten?

Consulting Posted on 2016-02-12 11:55:24

Den gångna veckan har jag granskat ett stort antal filmer från Västra Hanöbuktens botten. Under ytan finns en fantastisk värld att uppleva. Ett hem för så många vänner, som de flesta av oss känner dåligt.

På bilden ser man ålgräsängar utanför Bromöllas och Kristianstads kust. Sjögräs världen över erbjuder en mängd “ekosystemtjänster”, såsom livsmedelsproduktion, syreproduktion, näringsfälla, erosionsskydd med mera.
Ängarna erbjuder skydd för fisk och smådjur, och de är både barn- och sängkammare.

Tyvärr minskar utbredningen kraftigt överallt på jorden. Balansen i våra hav och sjöar har rubbats, och vi människor bär ett stort ansvar.

Jag blir tyvärr sjösjuk av att titta på filmerna, så det har inneburit en viss uppoffring! Men glädjande nog ser det ändå bättre ut i Hanöbukten, än vi vågat hoppas på, och det finns liv. Bilderna ger en närhet, som inspirerar till att fortsätta kampen för att rädda världen och oss själva.

Jag flyter ju gärna ut i mina betraktelser, och när jag ser de vackra vyerna på havets botten, så tänker jag på att vi alla har mycket vackert under ytan, som vi borde ta oss en titt på och våga visa upp. Hur ser det ut på din botten? Där finns nog både öppna ytor, sten och block, ålgräsängar och en och annan syrefri fläck. Stig ned och börja filma! Jag vill gärna titta!

#hanöbukten #balticsea #seagrassLänge leve rapportmakarna!

Consulting Posted on 2016-02-07 17:09:57

Livet går i sexårscykler, åtminstone enligt EU:s vattenlagstiftning. En ny cykel har börjat i år, med nya beslut för vår förvaltning av sjöar, vattendrag och grundvatten.

En gång om året ska alla kommuner rapportera till staten hur de har jobbat mot en god vattenkvalitet, och i år är det på min lott att skicka in rapporten från Kristianstads kommun. I en stor kommun är det flera nyckelpersoner som sitter på kunskapen, så jag har fått jaga runt i rådhuset och intervjua så många som möjligt. På bilden ser ni två av mina offer, Emilia Larsson och Anna Bryllert, som bland annat jobbar med förorenade områden och grundvattenskydd.

Alla dessa rapporter, är de till någon nytta? Precis som med alla dessa bloggar, varav denna är en… Ja, bloggar är ju frivilliga att läsa, men rapporterna om förvaltning av en god vattenkvalité – tja, de måste läsas av någon annan tjänsteman, i en annan byggnad, och så kokas de ned till en ny rapport, som en tredje person ska läsa. Eller?

Medan alla vi flitiga myror springer fram och tillbaka så kanske vi ändå lär oss något, och sprider nya dofter och spår, för fler myror att följa? I det goda mötet mellan människor finns det alltid en möjlighet att växa, och inspireras – till exempel till en ständigt bättre vattenförvaltning!

Länge leve rapportmakarna!

#vattenförvaltning #vattenmyndigheterna #kristianstadskommunLänge leve dysterfrölöparen!

Consulting Posted on 2016-01-29 15:14:27


Nu går det fort, och efter att ha tackat nej till att bli miljöchef i Värnamo, och ja till att biträda kommunekologen i Kristianstad, har jag snart avslutat två veckor som kommunanställd igen – fast bara delvis! Jag tror det kallas för “kombo”, när man är anställd både av sig själv och någon annan.

Jag har redan fått flera ärenden i mitt nya uppdrag, men den gångna veckan har jag ägnat många timmar åt en mycket noggrann rapport om Gyetorpskärret, på gränsen mellan Bromölla och Kristianstads kommuner. Författare är Nils-Otto Nilsson.

Området är hem för många rara växt- och djurarter. En av dem är dysterfrölöparen, Harpalus melancholicus, som fick sitt vemodiga namn redan 1829. Det är en liten jordlöpare, som är hotad till sin existens, sårbar (VU) enligt Rödlistan 2015. Den har en jämnbrett oval, något tillplattad kroppsform, kan lätt förväxlas med andra och tillbringar dagen nedgrävd i sanden.

Jag känner mig så nära den lilla skalbaggen, kanske är jag en av dem som lätt kan förväxlas med en melankolisk dysterfrölöpare? I så fall är jag hedrad.

Dysterfrölöparen har inte fått välja sitt namn, och vet antagligen inte om att den lever sitt liv på en skör tråd. Jag tror att den tar en sak i taget.

Jag har inte heller fått välja allt det, som nu har blivit mitt liv. Jag är oval, tillplattad, lätt att förväxla och nedgrävd. Men jag är också formbar, tar plats, unik och ljus. Framförallt är jag priviligierad som får arbeta med att lära känna och berätta om underbara varelser, som vår vän dysterfrölöparen! Länge leve den och alla andra som är hotade, sårbara och melankoliska!

#dysterfrölöpare #harpalusmelancholicusFörsta räkenskapsåret

Consulting Posted on 2015-12-30 17:59:06

Denna dagen ett liv, eller ett år i två bilder? De två bilderna visar det första räkenskapsårets bokföring, för mitt eget företag In My Mango Tree, samt tre små suckulenter som fanns i en av de blomgrupper som jag fick, när jag slutade på Bromölla kommun.

För precis ett år sedan idag, den 30 december 2014, gick jag ut genom bakdörren på Bromölla kommunhus, för sista gången som anställd. Det var en hisnande känsla. Jag kände mig fri. Mängden bokförda pappersverifikationer samt suckulenternas tillväxt illustrerar väl min firmas blygsamma start och första år. Det har varit svårt men lärorikt, hemskt och härligt.

Just idag fick jag ett erbjudande om att gå tillbaka till ett liv med trygg anställning. En mycket spännande tjänst i en lagom stor kommun med stor tillväxt och stabilt företagande. Jag tror att jag skulle ha trivts utmärkt där, och de med mig.

Julhelgen har varit kvalfylld med många vakna nätter, eftersom jag visste vad som var på gång. För trots allt, så är driften att fortsätta pröva mina vingar som egenanställd ännu stark. Jag är nästan pank, och fågelfri bokstavligt talat – eftersom jag inte ens har haft råd att köpa fågelfrön till mina älskade vilda vänner i vinter. Men ska jag ge upp?

Nej – jag sa nej till tryggheten, trots att både jag och uppringaren var ledsna.

Men, just idag, samma dag, kunde jag istället säga ja till ett nytt uppdrag för In My Mango Tree Consulting. På lite närmare håll, så att kattpensionären Selma slipper veckopendla.

En blir besviken – en annan glad och själv känner jag både ock. Men nu ser vi framåt och jag har gett mitt eget företag en chans till. Vem vet vad vi gör den 30 december 2016?

Jag önskar er alla ett gott nytt år, 2016!Next »